De IUE profileert zich als een erkend ‘rechtspersoon voor het hoger onderwijs’, waarbij de erkende hbo-masteropleiding islamitische geestelijke verzorging studenten opleidt tot islamitisch geestelijk verzorger. De IUE is geen imamschool en biedt ook geen opleiding aan die studenten opleidt tot imam.

De onderwijsinstelling is sinds haar oprichting in 2001 een universiteit en op dit moment zijn er geen juridische belemmeringen om deze naam te voeren. Zij is tevens op de hoogte van de gevolgen die het wetsvoorstel ‘bescherming namen en graden hoger onderwijs’ met zich meebrengt. Mocht deze wet in de Eerste Kamer worden aangenomen, dan zal de IUE uiteraard de nodige wijzigingen doorvoeren. Tot die tijd mag de IUE zich een universiteit noemen.

De IUE is een onderwijsinstelling die onafhankelijk opereert. Op dit moment heeft de IUE geen samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Bovendien zijn er thans geen juridische belemmeringen voor de IUE om haar onderwijsactiviteiten voort te zetten. Daarom zet zij primair het belang van de studenten in acht nemend, haar onderwijsactiviteiten gewoon voort.

Beste studenten,

De hbo-masteropleiding islamitische geestelijke verzorging is op 27 februari 2015 geaccrediteerd door de NVAO.

Tevens is de onderwijsinstelling op 25 augustus 2015 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs.

Op 14 september 2016 heeft een panel van de NVAO voorwaardelijk positief advies verleend ter accreditatie van de hbo-bacheloropleiding islamitische theologie.

Momenteel is een onderzoek gaande door de Belastingdienst en de IUE wenst zich daarover niet uit te laten. Dit zou juridisch gezien ook onrechtmatig zijn. Dat er thans een onderzoek gaande is, vormt geen belemmering om haar onderwijsactiviteiten voort te zetten.

Voorts zijn in de afgelopen dagen verschillende nieuwsberichten verschenen over de IUE, terwijl zij niet betrokken is bij dit onderzoek. De IUE wordt door de media ten onrechte beschuldigd en in een kwaad daglicht gezet.

Wij verzoeken onze studenten om deze berichtgevingen niet voor waar aan te nemen.

Master

Master

Master

Bachelor

Master

Instituut

Cursussen

Cursus

ISLAMITISCHE UNIVERSITEIT EUROPA

De Islamitische Universiteit Europa is opgericht in 2001 nadat de Universiteit in dat jaar door verschil in visie, missie en beleid ervoor heeft gekozen om haar wegen te scheiden met de in 1997 opgerichte Islamitische Universiteit Rotterdam. De Islamitische Universiteit Europa (IUE) is een Nederlandse Universiteit met een Islamitische grondslag. De IUE stelt zich ten doel om de Islamitische traditie op een academische wijze aan te bieden in een curriculum waarin de verschillende wetenschappelijke tradities met elkaar verweven zijn.

Schrijf je nu in

Inschrijvingen zijn begonnen!

Schrijf je nu in

FOTO GALERIJ